احساس امید و خوشبینی مردم در مالزی بعد از شکست دولت متهم به فساد مالی در انتخابات

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پس از شکست چشمگیر دولت قدرتمند مالزی، به عنوان دولتی درگیر در بزرگترین رسوایی مالی، حالا مردم این کشور نسبت به آینده مالزی خوش بینند و احساس غرور می کنند.