احساس امید و خوشبینی مردم در مالزی بعد از شکست دولت متهم به فساد مالی در انتخابات

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از شکست چشمگیر دولت قدرتمند مالزی، به عنوان دولتی درگیر در بزرگترین رسوایی مالی، حالا مردم این کشور نسبت به آینده مالزی خوش بینند و احساس غرور می کنند.