جزئیاتی از آتش سوزی در یک مدرسه دینی در مالزی

23 شهریور 1396