شلاق زدن به دو زن مالزیایی در ملا عام

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو زن مالزیایی مسلمان که بر پایه قوانین کیفری اسلامی موسوم به قانون شریعت به داشتن ارتباط جنسی محکوم شدند، روز دوشنبه در ملا عام در شهر پتلانگ جایا؛ در غرب پایتخت شلاق زده شدند.