شلاق زدن به دو زن مالزیایی در ملا عام

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دو زن مالزیایی مسلمان که بر پایه قوانین کیفری اسلامی موسوم به قانون شریعت به داشتن ارتباط جنسی محکوم شدند، روز دوشنبه در ملا عام در شهر پتلانگ جایا؛ در غرب پایتخت شلاق زده شدند.