نتيجه مقدماتی علت سقوط هواپيمای مسافری مالزی در اوکراين

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتيجه مقدماتی تيم تحقيق در مورد سانحه دو ماه پيش هواپيمای مسافری مالزی در حريم هوايی اوکراين علت سقوط را ناشی از برخورد چندين شيئ پرانرژی به بخش های اصلی هواپيما اعلام کرده است.