استفاده از تلفن به جای میکروسکوپ

18 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جرج پوتیک خبرنگار صدای آمریکا می گوید، پژوهشگران راهی پیدا کرده اند که با استفاده از دوربین نصب شده در این تلفن ها، موجودات ریز میکروسکوپی را که مسبب امراض اند، در خون بیمار تشخیص دهند.