۲۵ ام ماه آوریل، یا روز جهانی مالاریا

05 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت؛ هرسال در ۲۵ ام ماه آوریل، یا روز جهانی مالاریا، به بازنگری فعالیت های کنترل و ریشه کنی مالاریا می پردازد. به رغم پیشرفت های شایان توجه جامعه ی پزشکی در مبارزه با این بیماری، هنوز سالیانه قریب ۶۰۰ هزار نفر از نیش پشه عامل این بیماری جان خود را از دست می دهند.