ماجرای سلفی‌های جنجالی نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا سلفی گرفتن نماینده ها با موگرینی به تیتر خبرها و مرکز توجه افکار عمومی تبدیل شد؟