باز هم رای عدم اعتماد مجلس به دولت روحانی: نیلی رای نیاورد

07 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارمین گزینه حسن روحانی برای هدایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با مخالفت مجلس شورای اسلامی ایران روبرو شد تا همچنان وزارت علوم بدون وزیر بماند.روز چهارشنبه، اکثریت نمایندگان مجلس به محمود نیلی احمد آبادی، گزینه پیشنهادی روحانی رای عدم اعتماد دادند.