محجوب الزویری: توقف حج عمره ریشه در مسائل سیاسی میان ایران و عربستان دارد

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محجوب الزویری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر در گفتگو با صدای آمریکا گفت «باید در مورد بحران یمن بحث شود، باید به آنچه که در اطلاع رسانی (طرف) ایرانی در مورد عربستان سعودی در هفته‌های گذشته مطرح شده، نگاه کرد و ... ریشه‌های این حادثه را در آنها یافت.»