روایت های متفاوت از حادثه مهاباد و پیامدهای آن

20 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مقام‌های رسمی ایران اعتراضات مردمی در واکنش به مرگ زن جوانی در مهاباد را حاصل شایعه پراکنی رسانه‌های خارجی عنوان کردند، گزارش‌های جدید نظر دیگری را ارائه می‌دهند.