روایت های متفاوت از حادثه مهاباد و پیامدهای آن

20 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالیکه مقام‌های رسمی ایران اعتراضات مردمی در واکنش به مرگ زن جوانی در مهاباد را حاصل شایعه پراکنی رسانه‌های خارجی عنوان کردند، گزارش‌های جدید نظر دیگری را ارائه می‌دهند.