ماه تجلیل از زنان؛ آشنایی با زنان تأثیرگذار در ادبیات

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماه مارس در آمریکا به تجلیل از زنان اختصاص دارد. در این برنامه نگاهی داریم به دستاوردهای چند زن تأثیرگذار در عرصه ادبیات