ماه مارس، ماه تشویق مردم به کتابخوانی

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به ابتکارهایی که مردم و جوانان را به کتابخوانی تشویق می کند.