گزارش فیلم جادو زیر مهتاب: فیلم جدید «وودی آلن»

02 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جادو زیر مهتاب: فیلم جدید «وودی آلن» فیلم «جادو زیر مهتاب» ۴۴مین فیلم وودی آلن، سینماگر نیویورکی است که در آستانه ۸۰ سالگی، همچنان خستگی‌ناپذیر، سالی یک فیلم می‌سازد. در فیلم جدید، کالین فیرث در نقش استنلی کرافورد، شعبده‌باز موفقی است در لندن، که با آرایش و لباس چینی برنامه اجرا می‌کند.