مادر کسری نوری: اعتصاب غذای فرزندم ادامه دارد

10 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت دو درویش زندانی اعتصاب غذا کننده در زندان عادل آباد شیراز نگران کننده گزارش شده است .اعتصاب غذای صالح مرادی و کسری نوری با ابراز نگرانی وزارت امور خارجه آلمان هم روبرو شده است. شکوفه عبداللهی، مادر کسری نوری به صدای آمریکا می گوید تا زمانی که خواسته این دو درویش برآورده نشود ، اعتصاب غذایشان پایان نخواهد یافت. گزارشی از کوروش صحتی