مدونا ستاره موسیقی پاپ ۶۰ ساله شد

25 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدونا خواننده پاپ پنجشنبه شانزدهم اوت ۶۰ ساله شد. این خواننده پر آوازه آمریکایی روز تولدش را با جمع آوری کمک مالی برای کودکان یتیم و بی بضاعت کشور آفریقایی مالاوی جشن می گیرد.