واکنش ها به فروش لباس هایی با حجاب اسلامی در فروشگاه های زنجیره ای میسیز

08 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، نمایش و فروش لباس هایی با حجاب اسلامی، در فروشگاه های زنجیره ای میسیز با واکنش های موافق و مخالف روبرو شده است.