چرا هیات سناتورهای آمریکایی در افغانستان حضور دارد؟

14 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هیئت نمایندگی فراحزبی کنگره به رهبری سناتور جمهوریخواه جان مک کین، رییس کمیته نیروهای مسلح سنا سه شنبه به افغانستان سفر کرد و سالروز استقلال آمریکا را با نیروهای آمریکا مستقر در افغانستان سپری کرد.