مأمن رضایی : در فیلم خود به محدودیت های بهائیان در ایران پرداختم

01 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مأمن رضایی نویسنده و کارگردان فیلم « فامیل زیادی» در گفتگو با بهنود مکری درباره این فیلم، ویژگیهای آن و محدودیت های بهائیان در ایران توضیحاتی داد.