لزوم اصلاح در نظام آموزشی ایران

23 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در لندن موسسه پژوهشی لگاتوم میزبان کنفرانسی یک روزه در مورد نظام آموزشی در ایران بود و طی ان سخنرانان با ارائه تحقیقات خود در مورد وضعیت فعلی آموزش در جمهوری اسلامی بر لزوم اصلاح ان برای انطباق با معیارهای شناخته شده بین المللی در جوامع دموکراتیک تاکید کردند. گزارش از بیژن فرهودی.