عليرغم انتشار حکم عزل مرتضوی هنوز بر سر کارست

16 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوان عدالت اداری ایران حکم ابطال سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی تامین اجتماعی را در روزنامه رسمی کشور منتشر کرد. براساس این حکم آقای مرتضوی باید از سمت خود برکنار شود. دولت نسبت به اجرای این حکم مقاومت کرده و هنوز سعید مرتضوی در پست خود حضور دارد. این درحالیست که نادیده گرفتن حکم دیوان عدالت اداری می تواند مجازات زندان برای مقام های دولتی به همراه داشته باشد. گزارش از آرش سیگارچی.