ليبی: دولت بر اوضاع کشور تسلط دارد

29 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی حمله روز گذشته به پارلمان ليبی، دولت آن کشور امروز، دوشنبه اعلام کرد بر اوضاع کشور تسلط کامل دارد. دولت ليبی اين حمله را به عنوان توطئه ای برای انجام يک کودتای خونين محکوم کرده است. گزارش از پروانه هدايت.