ليبی در معرض جنگ داخلی

30 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش خشونت در دو شهر پر جمعیت طرابلس و بنغازی، لیبی را بیش از پیش با خطر بروز جنگ داخلی تمام عیار روبرو کرده است. یک ژنرال بازنشسته ارتش لیبی نیز که دولت موقت را منحله اعلام کرده بود، با وجود خروج نیروهایش از طرابلس، پایتخت، همچنان از ادامه مبارزه خبر می دهد. گزارش از نورا شاهسون.