افزایش دختران طرفدار فوتبال در پاکستان

20 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در دنیاست، ورزشی که در پاکستان نیز هواداران بسیاری دارد. اگرچه این ورزش در پاکستان ورزشی مردانه به حساب می آید، اما در لیاری، یکی از شهرهای اطراف کراچی، طرفداران دختر این ورزش درحال افزایش اند.