علی اصغر رمضان پور،معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی – لندن

27 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیر خلاف خامنه ای آقای خمینی پس از رهبر شدن، حلیت موسیقی را پذیرفت؛ اما آقای خامنه ای پس از رهبرشدن برخلاف گذشته اش بر حرام بودن موسیقی تاکید کرد.