لوايح جلوگيری از فعاليت های تروريستی در مصر

03 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کابينه مصر برای مقابله با موج فزاينده خشونت های ستيزه گرانه در حال تدوين دو لايحه در ارتباط با جلوگيری از فعاليت های تروريستی است. اما برخی از آن بيم دارند که اين لوايح کل آزادی های مدنی را در مصر به خطر بيندازد. گزارش از پروانه هدايت.