رایزنی مقام ارشد مجلس ایتالیا در کنگره آمریکا برای محافظت از شرکت‌های ایتالیایی همکار با ایران

25 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لویجی دی مایو نایب رئیس مجلس نمایندگان در پارلمان ایتالیا در واشنگتن گفت کشورش از سرمایه گذاریهای تجاری شرکتهای ایتالیایی در ایران محافظت خواهد کرد و شرکتهای ایتالیایی نباید به خاطر تحریمها جریمه شوند نظیر اتفاقی که برایشان در روسیه رخ داد.