لشگر گرسنگان و بیکاران در ایران

27 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج درصد مردم ایران ، یعنی 3 میلیون و 750 هزار نفر گرسنه اند. این آماری است که از سوی یک مقام دولتی اعلام شده است. با این وجود در ماههای اخیر تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران از افزایش این تعداد در آینده خبر می دهد. گزارش از کوروش صحتی.