تولید الکتریسیته از انرژی باد با سرعت کم

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ابزار های الکترونیکی قابل حمل باید مرتبا شارژ شوند که نیازمند یک به منبع الکتریسیته دارد. منبعی که برای سربازانی که در اردوگاه ها یا در مناطق جنگی به سر می برند در دسترس نیست.