یک گروه باله روس پس از شصت سال برای اجرای برنامه به لندن بازگشت

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شصتمین سالگرد اجرای باله بولشوی در لندن، این گروه باله روس به تالار اپرای سلطنتی پایتخت بریتانیا باز می‌گردد. رقصندگان باله بولشوی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۵۶ در بحبوحه جنگ سرد برای بهبود بخشیدن به روابط شرق و غرب در لندن برای اولین بار برنامه اجرا کردند.