آغاز بکار مجدد رصد خانه سلطنتی گرینویچ لندن

31 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رصد خانه سلطنتی گرینویچ لندن پس از ۶۰ سال از کار افتادگی ناشی از آلودگی هوا، با نصب یک تلسکوپ بسیار پیشرفته دوباره به کار افتاده است.