استقبال لندنی ها از اولین کنسرت گروه موسیقی «آپو و حوارین»

05 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین کنسرت گروه موسیقی عربی-غربی موسوم به آپو و حوارین در لندن با استقبال روبرو شده است. خواننده این گروه بین المللی، می گوید ، هدف از موسیقی اش ، دور کردن مردم از فشار ها و تنش های موجود است.