انتقاد دوباره شهردار لندن از مواضع دونالد ترامپ

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صادق خان شهردار لندن در شیکاگو گفت مهاجران جدید به آمریکا لازم نیست در فرهنگ آمریکایی حل شوند اما دولت باید به آنها کمک کند همبستگی میان جوامع بوجود آید.