پیشتازی مسلمان پاکستانی‌تبار در انتخابات شهرداری لندن

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که شمارش آرای انتخابات شهردار لندن پایتخت بریتانیا جریان دارد، گفته می شود ممکن است صدیق خان، مسلمان پاکستانی تبار ۴۸ ساله اولین مسلمانی باشد که به این مقام دست می یابد.