فستیوال نور در لندن شبهای زمستانی و تاریک پایتخت بریتانیا

29 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آغاز فستیوال نور در لندن شبهای زمستانی و تاریک پایتخت بریتانیا روشن و زیبا شده است. در این جشنواره کار های طراحی شده با نور هنرمندان در مناطق عمومی شهر مانند پارک ها و خیابان ها به نمایش گذاشته شده است.