گزارشی از هفته مد لباس‌های آفریقایی در لندن

24 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هشتمین هفته مد سالانه لباسهای آفریقایی در لندن همچنان ادامه دارد. گزارشی از نمایش کلکسیون های دو طراح آفریقایی تبار که یکی از طرح های سنتی سنگال و دیگری از طرح های سنتی آفریقای جنوبی الهام گرفته شده اند،ولی مجموعه لباسهای آنها مدرن و باب میل زنان امروزی است.