زن موتورسوار انگلیسی از سفر پرماجرایش به ایران می‌گوید

27 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استقبال مردمی و مزاحمت‌های دولتی، در گشت و گذار موتورسیکلتی یک زن انگلیسی در ایران، آن هم در ایامی که مناسبات دوکشور پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به شدت متشنج بود. لوئیس پریس در گفتگو با صدای آمریکا از این سفرپرماجرا می‌گوید.