یک شرکت آمریکایی فروش هلی کوپتر به ایران را بررسی می کند

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت آمریکایی در حال مطالعه امکان فروش هلیکوپترهای تجاری و غیرنظامی به ایران است. شرکت سیکورسکی که درخواست های فروش هلیکوپتر به ایران را بررسی می‌کند، اعلام کرده که برای ورود به بازار ایران محدودیت وجود دارد و برای معامله با آن کشور، باید از راهنمایی و دستورالعمل‌های دولت آمریکا تبعیت کرد.