علل فراوانى چک هاى بی محل و تأثير آن بر اقتصاد ايران

08 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چک های برگشتی به یکی از معضلات اقتصادی ایران تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند عامل اصلی این مشکل رکود اقتصادی است. به نظر شما دلیل اصلی رشد چک های برگشتی چیست؟ به نظر شما راه حل مهار بحران چک های برگشتی چیست؟