تاثیرات مخرب استرس بر مغز کودکان

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همه ما هر روز به نوعی تحت تاثیر استرس قرار می گیریم و از تاثیرات منفی آن آگاهی داریم. اما اخیرا نتایج تحقیقاتی نشان داده که استرسِ دوران کودکی می تواند تاثیرات مخربی بر مغز کودکان داشته باشد.