نتیجه شگرف یک شیوه تازه در پیوند کبد

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان دانشگاه پیتسبورگ در آمریکا، با استفاده از یک تکنیک جدید، ریسک جراحی پیوند کبد را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. گزارش شیده رضایی