پوشش سخنرانی جو بایدن و نشست خبری وزرای خارجه و دفاع آمریکا

25 فروردین 1400