نسخه کامل سخنرانی مایک پمپئو در کمیته سنا درباره بودجه وزارت خارجه و اشاره به فشار بر ایران

09 مرداد 1399