نسخه کامل کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک

09 فروردین 1400