یک تحلیلگر: محکومیت جهانی اعدام شیخ نمر با حمله به سفارت عربستان در ایران منتفی شد

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقدام نیروها ی تندرو در ایران در حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعود ی در تهران و مشهد با موجی از واکنش ها رو به رو شده است.تاماس لیپمن روزنامه نگار، پژوهشگرو کارشناس روابط آمریکا- عربستان سعودی می گوید اگر دولت ایران تندروها را مهار کرده بود محکومیت عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر قطعی بود.