وعده بهشت : مجموعه اشعار لینا روزبه

15 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لینا روزبه، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار مجموعه اشعاری را تحت عنوان وعده بهشت منتشر کرده است. شعرهای این کتاب بازتاب دهنده افکار و اندیشه ها و احساس شاعر به درد و رنج مردم افغان به ویژه زنان و دختران و هویت او به عنوان یک مهاجر است. لینا روزبه در گفتگو با سارا دهقان، در مورد کتابش توضیح می دهد.