گزارش فیلم زندگی بعد از بث: درام زامبی عشقی

03 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در «زندگی بعد از بث» برداشتی در سینمای مستقل از ژانر زامبی است. آبری پلازا، نقش زامبی را بر عهده دارد.«زندگی بعد از بث» فیلمی است گاهی لطیف، گاهی مشنگ و جنون آمیز، ولی همیشه خنده دار، که انسجام آن در صحنه آخر متبلور می شود.