تظاهرات هزاران نفر در شهر بنغازی در لیبی

02 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هزاران نفر روز جمعه در شهر بنغازی در لیبی دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان بمبگذاری انتحاری در شهر قبه در شرق آن کشور را که گروه خود خوانده دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته محکوم کردند.