شورای امنیت سازمان ملل از قرارداد صلح لیبی حمایت کرد

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه ای از قرارداد صلح در لیبی و یکپارچگی دولت در آن کشور حمایت کرد. مفاد این قطعنامه، مورد اجماع پانزده عضو شورای امنیت قرار گرفت.