تعداد مهاجران به اروپا که از دریا گذشتند به صد هزار نفر رسید

28 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تا به حال، بیش از یکصد هزار نفر از مهاجران و پناهندگان توانسته اند، با طی مسیری خطرناک از طریق دریای مدیترانه خود را به کشورهای اروپائی برسانند. بخش اعظم از این پناهندگان کشور لیبی در شمال آفریقا را به عنوان مسیر ِ عبور خود انتخاب کرده اند.