جشنواره خرما در لیبی

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۱۵۰ نفر شرکت کننده، از کشاورزان و کاسبان خرما تا مشتریان و دستفروش ها، برای شرکت در جشنواره خرما به طرابلس پایتخت لیبی رفته بودند. و این در شرایطی است که بیشتر مردم به خاطر جنگ و بی نظمی و نا امنی کشور حاضر نیستند سفر کنند.